Opgeven kennismaking
Nieuws
Bijeenkomsten
Nieuws

Het auditnetwerk is volop in beweging. Met bijna 50 enthousiaste leden wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar er wordt ook kennis gemaakt! Er heerst een bijzondere interactieve sfeer, waardoor we elkaars inzichten verdiepen en tot heldere conclusies komen.

De eerst volgende bijeenkomst is op 1 oktober 2015.
In 2016 komen we op de volgende data bij elkaar:
11-02-2016
09-06-2016
13-10-2016

De agenda voor de volgende bijeenkomst, treft u bij bijeenkomsten
In 2014 hebben we risicomanagement van voor tot achter uitgewerkt. Preventie en incidentanalyse is volledig uitgedacht op basis van de analyse van een 8-tal casus van onze leden. Daar ontdekten we dat cultuurverandering een terugkerend thema is. Hierover heeft PARTzorg ons een prima stuk gereedschap aangereikt dat we hebben geoefend en getoetst (we zijn immers een auditnetwerk!).

In 2013 hebben we Cubrix verder uitgewerkt en praktisch gemaakt, hebben we het langs de casus van Bureau Jeugdzorg Amsterdam gehad over praktische en visiegedreven kwaliteit en hebben we een Lean Workshop gedaan met Q4ALL.

In 2012 hebben we onze visie op klachtenmanagement uitgediept met TNO en de auteur van ‘Klachten en kansen’. Ook hebben we casus gezien van Vivantes die een lean six sigma aanpak hebben gebruikt om de scores van (klachten) vragenlijsten te valideren. Ook hebben zij hun interne audit case over klachten gepresenteerd. Tevens heeft Zorgverzekeraar VGZ laten zien hoe zij hun klachtenmanagement succesvol hebben opgepakt.
In de daaropvolgende bijeenkomsten zijn ISOvoordezorg (EN15224), Cubrix en Theory U aan de orde geweest.

Iin 2011 hebben we meer geleerd over persoonlijk leiderschap, time management en de voordelen die we als auditor hebben als we de kwaliteiten van leiders weten te signaleren. Leiderschap is een keuze!

In 2010 hebben we kennis gemaakt met Investors in People en hebben we geleerd dat zowel ISO9001 als de HKZ-normen eigenlijk veel meer vrijheid bieden als het om de auditplanning gaat dan we eigenlijk dachten. Waarom altijd een traditioneel 1 op 1 interview? Het kan ook anders!

Wilt u weten of het auditnetwerk voor zorginstellingen iets voor u is? Geef u op voor een kennismaking.