Opgeven kennismaking
Nieuws
Bijeenkomsten
Over het Auditnetwerk

Het auditnetwerk bestaat uit meer dan 50 enthousiaste leden van zorginstellingen uit de thuiszorg, verzorging & verpleging, GGZ, gehandicaptenzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en diverse andere sectoren. Het auditnetwerk is een marktplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, professioneel bijgestaan en stevig georganiseerd. Het verdiepen en verbreden van kennis staat centraal. Daarnaast zijn er veel kwaliteitsthema's die vragen oproepen of waar organisaties worstelen met de praktische invulling. Aan de andere kant komen we ook veel goede voorbeelden en creativiteit tegen. Door die bij elkaar te brengen, ontstaat een goede wisselwerking die krachtiger is dan de zoveelste training of advies vanaf de zijlijn.

Het auditnetwerk is er voor auditoren, kwaliteitsfunctionarissen en managers. Auditervaringen van organisaties en professionals worden gecombineerd met bedrijfskundige en inhoudelijke thema's, zodat een totaal spectrum van organisatiethema's aan bod komt. Een waardevol en zorgvuldig gekozen aanbod. Qua organisatie kunt u het auditnetwerk het beste vergelijken met b.v. het platform voor klachtenmanagers of de vereniging voor Gemeentesecretarissen.

N.B.: Het auditnetwerk is er voor en door auditoren en kwaliteitsmedewerkers en is het praktische gevolg van de waarnemingen van lead auditoren van verschillende certificerende instellingen en gesprekken 'in het veld'. Het auditnetwerk heeft geen winstoogmerk, maar realiseert zich wel dat voor goede kennisdeling, een prettige sfeer en professionele sprekers een financiele bijdrage nodig is.