Opgeven kennismaking
Nieuws
Bijeenkomsten
Waarom een netwerk voor auditoren?

Kwaliteit wordt steeds meer systematisch benaderd en is veel meer dan alleen logisch nadenken.
Kwaliteitsstandaarden bieden een waardevol referentiekader voor organisaties die bepaalde thema's goed willen inrichten, zonder opnieuw zelf de norm te hoeven stellen. Het beoordelen of de organisatie voldoet aan de gekozen standaard, geeft inzicht in gebieden die goed beheerst worden en in gebieden waar zich nog ontwikkelingsmogelijkheden bevinden.

In de praktijk blijkt dat er een grote hoeveelheid standaarden bestaan, die allemaal hun eigen onderwerp en toepassing kennen. Het is zinvol om te weten wat er 'te koop' is en wat dit een organisatie kan opleveren.

Ook blijkt dat het doen van een audit een veelheid aan eigenschappen vraagt. Behalve kennis, wordt er veel gevraagd van je interviewtechniek, je persoonlijkheid, je beoordelingsvermogen, inlevingsvermogen en noem maar op. Dit vereist vaardigheden die zich makkelijker en sneller kunnen ontwikkelen als je ervaringen deelt met collega's.

Tenslotte gaat het niet alleen om onderzoek. Mensen in jouw organisatie die iets met de resultaten moeten gaan doen, moeten begrijpen wat er kan verbeteren, waarom dat belangrijk is, hoe ze het moeten doen en moeten de energie en het enthousiasme krijgen om het ook werkelijk te gaan doen. In de hectiek van alle dag, is dit vaak geen eenvoudige taak!

Middels deelname aan het auditnetwerk, leer je met al deze zaken om te gaan en vergroot je jouw kennis van diverse standaarden, auditmethodes en aanpakken.
Tegelijkertijd maak je kennis met vakgenoten die samen een schat aan ervaring hebben.
Waarom